khan-ullrigg1


IRIS skal være sekretariat for en nasjonal ekspertgruppe


Mandatet til ekspertgruppen blir å gjennomgå dagens HMS-system innenfor petroleumsvirksomheten

En nasjonal ekspertgruppe skal se nærmere på status for HMS-regelverket i petroleumsnæringen.
UiS-professor Ole Andreas Engen skal lede arbeidet på oppdrag fra Arbeidsdepartementet og forskningssjef Kåre Hansen ved IRIS skal være sekretariatsleder.

Gjennomgangen som skal foretas er et stort og viktig arbeid og representerer en anerkjennelse av fagmiljøet både ved UiS/SEROS og IRIS. Arbeidet vil bli organisert som et prosjekt som vil bli forankret ved IRIS og som skal gjennomføres i perioden frem til 1/8-2013.

Mer informasjon finner du her
skillestrek-footer-staende-ny
skillestrek-footer-staende-ny
skillestrek-footer-liggende-ny
+47 51 87 50 00
+47 51 87 52 00

Phone:
Fax:

P. O. Box 8046, 4068 Stavanger, Norway
Prof. Olav Hanssensvei 15, 4021 Stavanger

Mailing address:
Visiting address:
COREC - CENTER FOR OIL RECOVERY